> Si

Terapia SI

 

Celem terapii integracji sensorycznej jest polepszenie reagowania na poszczególne bodźce, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Wyostrzenie zmysłów odbywa się poprzez dostarczanie przez terapeutę bodźców sensorycznych, takich jak zachęcanie do aktywności ruchowej czy interakcja z obiektami stymulującymi zmysły dotyku, węchu i smaku. W przypadku dzieci autystycznych terapia SI pomaga w leczeniu zaburzeń mowy, niewystarczającej reakcji na dotyk czy problemów z poruszaniem się.

 

Hipoterapia, Dogoterapia, Alpakoterapia

 

Obecność psa jest niezastąpioną pomocą w nawiązywaniu kontaktu i motywatorem dla dzieci chorych do wykonywania ćwiczeń i przyswajania wiedzy. Poprzez dogoterapię możemy ćwiczyć koordynację ruchową, koncentrację oraz orientację przestrzenną, przełamywać lęki, rozwijać spontaniczną aktywność, łagodzić stres, rozwijać myślenie przyczynowo-skutkowe. Zajęcia dogoterapii prowadzone są indywidualnie lub w  malej grupie w zależności od potrzeb danego dziecka. W naszym Hotelu pracują psy rasy Flat Coated Retriver. 

Zajęcia hipoterapeutyczne odbywają się w zaprzyjaźnionej stadninie oddalonej od hotelu o około 1 km. Hipoterapię stosuje się u dzieci niepełnosprawnych ruchowo, umysłowo, z deficytami rozwojowymi, wadami wzroku i słuchu czy niedostosowanych społecznie. Taka forma zajęć jest bardzo pomocna w leczeniu takich schorzeń jak mózgowe porażenie dziecięce, choroba Duchena czy stwardnienie rozsiane. Według specjalistów ta forma leczenia jest dobra zwłaszcza dla autystyków. Dzieci, które nie mają kontaktu z otoczeniem, często zaczynają reagować na zwierzę i wchodzić z nim w interakcję.

Alpaki to zwierzęta o spokojnej i łagodnej naturze. Wzbudzają dużą sympatię, szczególnie u dzieci. Nie są agresywne. Mają bardzo miękkie i przyjemne w dotyku futro, które jest hypoalergiczne co stanowi atut dla osób z alergiami. Alpakoterapię stosuje się w rehabilitacji osób niepełnosprawnych jako metodę wspomagającą procesy terapeutyczne.  Terapia polega na współpracy terapeuty i dziecka z alpakami, które w pozytywny sposób motywują do działania, wpływając  na rozwój sfery emocjonalnej i poznawczej.

 

Logopedia

Zaburzenia mowy są jedną z bardziej charakterystycznych cech występujących w autyzmie i dotyczą zarówno mowy biernej jak i czynnej. Rozwój mowy jest ściśle zależny od rozwoju ruchowego, psychicznego oraz wrażeń płynących do ośrodka słuchu czy wzroku. Podczas zajęć logopeda pracuje z dzieckiem indywidualnie opiekun występuje w roli obserwatora.

 

Metoda Dobrego Startu

Założeniem metody jest wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez rozwijanie funkcji poznawczych, słuchowo-językowych i ruchowych oraz ich wzajmnego współdziałania. Dodatkowo kształtuje lateralizację i świadomość schematu ciała. Występują w niej trzy elementy: słuchowy - piosenki, wierszyki,  rytmika, muzyka ; wzrokowy - znaki graficzne, wzory literopodobne, litery, znaki matematyczne ; motoryczny - ćwiczenia ruchowe, ruchowo-słuchowe, ruchowo-słuchowo-wrokowe.  

 

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna jest całokształtem oddziaływań dydaktyczno-wychowczych, mających na celu rozwijanie mocnych stron dziecka, a zarazem wspierających jego słabe strony. Wyrabia właściwą motywację do podejmowania zadań, rozwija fukncje motoryczne, spostrzegawczość oraz koncetrację uwagi. Zapobiega powstawaniu nieporządanych stanów emocjonalnych. Odpowiedni dobór środków dydaktycznych ma zachęcić dziecko do podejmowania aktywności. Praca odbywa się w serdecznej i przyjaznej atmosferze dając dziecku poczucie zaufania i bezpieczeństwa.

 

 

 

 
Terapia integracji sensorycznej Terapia integracji sensorycznej Terapia integracji sensorycznej

Przejdź do:

Nasze zalety

150M
OD MORZA
DLA DZIECI
PLAC I SALA
ZABAW
DLA DZIECI
cały rok
OBIEKT
CAŁOROCZNY
węzeł sanitarny
PEŁNY WĘZEŁ
SANITARNY
fitness
SALA
FITNESS
sprzęt wędkarski
wyżywienie
WYŻYWIENIE HB
W CENIE
kuter
WYPRAWA
NA DORSZA
WŁASNYM
KUTREM
WŁASNY
SPRZĘT
WĘDKARSKI
DARMOWE
WI-FI
sprzęt plażowy
SPRZĘT PLAŻOWY
DO DYSPOZYCJI
KLIENTÓW
węgorz
NOCNE
WYPRAWY NA
WĘGORZA
wi-fi
WIATA
GRILLOWA
Z BARKIEM
grill
SALA
KONFERENCYJNA
sala konferencyjna